146
III Qrant Müsabiqəsinə son müraciət tarixi 01.04.2019 18:00 tarixində bitmişdir

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi dövlət ümumi təhsil müəssisələri və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün ümumi təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji işçiləri üçün “Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə III qrant müsabiqəsi”ni elan edir.

Müsabiqənin mövzuları aşağıdakılardır:

1) Təhsilin idarəedilməsi

2) İstedadlı uşaqların aşkar olunması və dəstəklənməsi üçün yaradıcı mühitin inkişaf etdirilməsi

3) Keyfiyyətin idarə olunmasında müasir qiymətləndirmə vasitələrinin tətbiq olunması

4) Təkmil forma və məzmunda metodik xidmət sisteminin yaradılması

5) Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil alması üçün xüsusi imkanların və şəraitin yaradılması

6) İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının təhsilə tətbiqinin təbliğ edilməsi

Müsabiqədə iştirak: Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər qeydiyyatdan keçməli və müvafiq sənədləri elektron qaydada yazıb qeyd edilən tarixədək sistemə yükləməlidirlər.

Layihə təklifinin maliyyələşdirilməsi üçün istənilən məbləğ “Ümumi təhsil müəssisələri” kateqoriyası üzrə 100 000 (yüz min), Fərdi kateqoriya üzrə 10 000 (on min) manatdan çox olmamalıdır.

Müsabiqədə iştirak üçün tələblər ilə tanış olun.

Müraciət üçün təlimat videosu

Qeydiyyat üçün uyğun kateqoriyanı seçin
Fərdi Layihələr
Qeydiyyatdan keç

*Qeyd: Yalnız ümumtəhsil müəssisələrində çalışan pedoqoji işçilər

Ümumtəhsil müəssisələri
Qeydiyyatdan keç

*Qeyd: Yalnız dövlət tam orta ümumi təhsil müəssisələri qeydiyyatdan keçə bilər

*Qeyd: Qeydiyyat yalnız ümumi təhsil müəssisəsinin direktoru tərəfindən aparılmalıdır