146
logo
Diferensial oyunlar kataloqu
Diferensial oyunlar kataloqu

Bu vəsait III qrant müsabiqəsi çərçivəsində Cəmalə Bədəlova tərəfindən hazırlanmışdır.

Yüklə
Psixoloqların metodiki bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi
Psixoloqların metodiki bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi

Bu vəsait III qrant müsabiqəsində Ramin Mahmudov tərəfindən hazırlanmışdır

Yüklə
Riyaziyyat fənni üzrə qiymətləndirmə vasitəsi
Riyaziyyat fənni üzrə qiymətləndirmə vasitəsi

Bu vəsait III qrant müsabiqəsinin qalibi Araz Şahverdiyev tərəfindən hazırlanmışdır.

Yüklə
“Oxuyub – anlama bacarıqlarının qiymətləndirilməsi vasitəsi” (3-cü və 4-cü siniflər üçün)
“Oxuyub – anlama bacarıqlarının qiymətləndirilməsi vasitəsi” (3-cü və 4-cü siniflər üçün)

Bu vəsait III qrant müsabiqəsi çərçivəsində Nahidə Əhmədova tərəfindən hazırlanmışdır.

Yüklə