146
logo
Riyaziyyat fənni üzrə beynəlxalq qiymətləndirmə meyarları
“Riyaziyyat fənni üzrə beynəlxalq qiymətləndirmə formatında meyarların hazırlanması”

Bu vəsait II qrant müsabiqəsi çərçivəsində Hüseynzadə Günay tərəfindən hazırlanmışdır.

Yüklə
Fizika fənni üzrə xüsusi vəsait
“Fizika fənni üzrə xüsusi vəsait”

Bu vəsait II qrant müsabiqəsi çərçivəsində Əsgərli Sevda tərəfindən hazırlanmışdır.

Yüklə
“Təmayül siniflər üçün inteqrativ və innovativ Azərbaycan dili və ədəbiyyat vəsaiti (11- ci sinif)”
“Təmayül siniflər üçün inteqrativ və innovativ Azərbaycan dili və ədəbiyyat vəsaiti (11- ci sinif)”

Bu vəsait II qrant müsabiqəsi çərçivəsində Xəlilova Rəna tərəfindən hazırlanmışdır.

Yüklə
İbtidai təhsil pilləsi üçün oxu və imla mətnlərinə dair xüsusi vəsait
“İbtidai təhsil pilləsi üçün oxu və imla mətnlərinə dair xüsusi kitabların hazırlanması”

Bu vəsait III qrant müsabiqəsi çərçivəsində Qasımova Afaq tərəfindən hazırlanmışdır. Vəsaitdə təqdim edilən 400-ə yaxın müasir, rəngarəng imla və oxu mətnləri yerləşdirilmişdir.

Yüklə