146
logo
Scratch Jr və Scratch 2.0 vəsait 1-ci hissə
Scratch Jr və Scratch 2.0 (2 hissə) proqramlaşdırma dilləri üçün vəsaitin elektron variantının hazırlanması

Bu vəsait I Qrant müsabiqəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.

Yüklə