146
logo
Scratch Jr və Scratch 2.0 vəsait 2-ci hissə
Scratch Jr və Scratch 2.0 (2 hissə) proqramlaşdırma dilləri üçün vəsaitin elektron variantının hazırlanması

Bu vəsait I Qrant müsabiqəsi çərçivəsində Cəfərova İlahə tərəfindən hazırlanmışdır.

Yüklə
Scratch Jr və Scratch 2.0 vəsait 1-ci hissə
Scratch Jr və Scratch 2.0 (2 hissə) proqramlaşdırma dilləri üçün vəsaitin elektron variantının hazırlanması

Bu vəsait I Qrant müsabiqəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.

Yüklə